Chào mừng các bạn đến với blog của anh. Trong Blog này anh tổng hợp lại các kỷ thuật lập trình, các thư viện, frameworks và các kỷ năng mềm mà anh đã trải qua trong suốt 15 năm làm nghề lập trình.

Đến với Blog này, anh sẽ truyền đạt lại tất cả các kiến thức từ frontend , backend, devops , testing, qui trình mà anh đã áp dụng thành công trong các dự án của anh cho các em.

Ngoài các blogs về kỷ thuật thì anh cũng viết các bài về kỷ năng mềm , nhằm giúp các em có định hướng tốt khi đi làm đồng thời những kiến thức này sẽ là nền móng để các em phát triển bản thân trong tương lai.

Chúc các em sẽ thành công trên con đường trở thành lập trình viên giỏi trong tương lai.