Sử dụng Access Modifier trong lập trình java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, bạn đã từng nghe tới khái niệm về các access modifier chưa ? Bài viết hôm nay giúp bạn phân biệt các từ khoá như public , private , protected và default. Khi nào thì mình nên dùng từ khoá nào là hợp lý nhất nhằm tăng thêm tính bảo mật cho các giá trị và phương thức trong lớp

1. Tầm quan trọng của access modifier

Trước khi bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng access modifier anh sẽ kể một câu chuyện vì sao acess modifier lại quan trọng. Các đây 8 năm khi anh làm lập trình với team của anh gồm 15 lập trình viên Java. Bọn anh có phát triển 1 chức năng gọi là hoa hồng giao dịch. Nghĩa là khi người dùng sử dụng ứng dụng của bọn anh thanh toán mua hàng ,thì ứng dụng bọn anh sẽ thu phí là 0.001% trên mỗi lần khách hàng giao dịch.

Trong team anh lúc này có một bạn phụ trách chức năng này (anh goi là bạn A) và khai báo biến phần trăm hoa hồng là public float hoaHong = 0.001%. Khi bạn này khai báo public nghĩa là ở đâu cũng thấy được cái biến hoaHong.

Ứng dụng chạy rất ổn trong 2 tháng đầu thì bọn anh nhận được một yêu cầu thay đổi nghiệp vụ nơi chỗ thanh toán nhận hoa hồng. Thì lúc này team anh có một bạn khác (bạn B ) phụ trách cải thiện chức năng này. Do trong quá trình làm bạn B không có sự trao đổi với bạn A dẫn đến bạn này tạo thêm một Class mới và vô tình thay đổi biển hoaHong = 0.0001%. Vì biến hoaHong là pubic nên bạn B có thể thấy và thay đổi nó. Khi bọn anh release sản phẩm được 1 tuần thì khách hàng báo về là lợi nhuận sao thấy ít vậy. Sau này bên anh điều tra mới thấy được là bạn B thay đổi giá trị hoa hồng là 0.0001% trong khi đó code của của bạn A thì vẫn lấy biết hoaHong nhưng lúc này đã bị thay đổi dẫn đến sai nghiệp vụ.

Như các em thấy qua ví dụ của anh, nếu mình không cẩn thận không khai báo đúng phạm vi của biến sẽ dẫn đến tình trạng mất tiền , ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sản phẩm. Bởi vậy trong lập trình không phải lúc nào mình cũng khai báo public như một thói quen mà mình nên suy nghĩ phạm vi , mục đích mình sử dụng các access modifier là gì?


2. Từ khoá public dùng làm gì

Khi một phương thức hoặc biến được khai báo là public, có nghĩa là tất cả các class khác, kể cả các class không thuộc cùng package đều có thể truy cập.

public class Card {

  public int cardNumber;

}


3. Từ khoá private dùng làm gì

Khi một phương thức hoặc biến được khai báo là private nó sẽ không thể truy cập từ class khác, kể cả các class cùng source file hay các class con.

public class Card {

  private int cardNumber;

}


4. Từ khoá default dùng làm gì

Khi một phương thức hoặc biến được khai báo là default thì chỉ có các class thuộc cùng package với nó mới có thể truy cập.

public class Card {

   int cardNumber;

}


5. Từ khoá protected dùng làm gì

Cho phép truy cập các biến ở các class khác nhau không cùng chung một package thông qua cơ chế kế thừa.

public class Card {

  protected int cardNumber;

}


6. Từ khoá static dùng làm gì

Static : khi mình muốn chia sẽ (dùng chung, và là duy nhất tron cả hệ thống) cái biến đó cho các object khác có thể sử dụng được.

public class Card {

  public static int cardNumber;

}


7. Từ khoá final dùng làm gì

Final : Khi mình muốn giá trị là hằng số và không thể thay đổi được (Ví dụ final double PI = 3.14).

public class Card {

  public final int CARNUMBER = 123123321233;

}


8. Tổng kết

Việc sự dụng đúng scope (phạm vi) của biến rất quan trọng trong lập trình .Đối với các thuộc tính có tính bảo mật cao ta chỉ cho phép nội bộ của nó có thể thấy và thay đổi được giá trị . Nếu ta không làm như vậy thì lớp nào cũng thấy và sẽ thay đổi giá trị đó làm cho việc kiểm soát và bảo mật không còn nữa dẫn đến chương trình chạy sai ý định của mình , đồng thời ai cũng thấy và sẽ thay đổi được giá trị của biến


Video demo

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments