Python

Hàm trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng hàm trong Python . Hàm là tập hợp các câu lệnh được nhóm lại với nhau và được thực thi khi được gọi

1. Tạo hàm

Để tạo hàm trong python ta sử dụng từ khóa def như sau.

1
2
  	def my_function():
 		print("Hello from a function")

Để gọi hàm thì ta sẽ gọi tên của hàm được gọi như sau.

1
2
3
4
  	def my_function():
 		print("Hello from a function")

	my_function()

2. Tham số trong hàm

Chúng ta có thể truyền tham số trong hàm như sau.

1
2
3
4
5
6
  	def my_function(fname):
 		print(fname + " Refsnes")

	my_function("Emil")
	my_function("Tobias")
	my_function("Linus")

3. Tham số arg trong hàm

Nếu như ta không biết sẽ có bao nhiêu tham số trong hàm thì ta có thể sử dụng dấu * trước tham số như sau.

1
2
3
4
  	def my_function(*kids):
 		print("The youngest child is " + kids[2])

	my_function("Emil", "Tobias", "Linus")

4. Giá trị mặc địch cho tham số arg trong hàm

Chúng ta có thể thiết lập giá trị mặc định cho tham số như sau.

1
2
3
4
5
6
7
  	def my_function(country = "Norway"):
 		print("I am from " + country)

	my_function("Sweden")
	my_function("India")
	my_function()
	my_function("Brazil")

5. Kết quả trả về từ hàm

Để trả về kết quả được tính toán trong hàm ta sử dụng từ khóa return như sau.

1
2
3
4
5
6
  	def my_function(x):
 		return 5 * x

	print(my_function(3))
	print(my_function(5))
	print(my_function(9))

6. Mệnh đề pass

Hàm được tạo ra không được phép trống, nếu không sẽ gây ra lỗi. Trong một số trường hợp để tránh gây lỗi thì ta sử dụng mệnh đề pass như sau.

1
2
  	def myfunction():
 		pass

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments