Python

Sử dụng Kế thừa trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng kế thừa trong Python .

1. Tạo Kế thừa

Anh ví dụ mình có class Person với các thuộc tính là fistname, lastname và phương thức printname. Sau đó anh sẽ tạo một lớp Student kế thừa các giá trị của Person.

Ta có lớp Person được khai báo như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 	class Person:
	 def __init__(self, fname, lname):
	  self.firstname = fname
	  self.lastname = lname

	 def printname(self):
  	print(self.firstname, self.lastname)

	x = Person("John", "Doe")
	x.printname()

Chúng ta sử dụng ( ) để khai báo Class Student kế thừa Class Person như sau.

1
2
3
4
5
 	class Student(Person):
 		pass

 	x = Student("Mike", "Olsen")
	x.printname()

Như vậy đối tượng Student sẽ được thừa hưởng các giá trị firstname, lastname và phương thức printname() từ đối tượng Person.


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments