Phạm vi biến trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng phạm vi biến trong Python .

1. Biến phạm vi cục bộ

Phạm vi cục bộ có nghĩa là biến chỉ tồn tại và được sử dụng trong phạm vi một function. Khi ra khỏi function thì không còn tác dụng nữa. Ví dụ biến x sau đây chỉ có hiệu lực trong myfunc().

Ta có lớp Person được khai báo như sau.

1
2
3
4
5
 	def myfunc():
	 x = 300
	 print(x)

	myfunc()

2. Biến phạm vi toàn cục

Khác với biến cục bộ, biến toàn cục chúng ta có thể sử dụng bất kỳ ở đâu. Chúng ta có thể sử dụng bất cứ khi nào. Ta khai báo biến toàn cục x như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
 	x = 300

	def myfunc():
	 print(x)

	myfunc()

	print(x)

3. Tên trùng nhau

Nếu như ta khai báo tên của biến toàn cục và cục bộ giống nhau, thì Python sẽ tạo ra 2 biến riêng biệt. Một biến toàn cục và một biến cục bộ trong function như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	x = 300

	def myfunc():
	 x = 200
	 print(x)

	myfunc()

	print(x)

4. Global keywork

Chúng ta có thể tạo biến toàn cục bằng từ khóa global như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	def myfunc():
	 global x
	 x = 300

	myfunc()

	print(x)

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments