blog

26 October 2022

by

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ trình bày chủ đề về Agile Testing trong phát triển phần mềm. Hướng dẫn áp dụng Agile Testing vào quản lý các công việc trong qui trình phát triển phần mềm Agile. Hiểu được Tester trong qui trình Scrum cần làm những việc gì?

1. Video hướng dẫn áp dụng Agile Testing