Sử dụng Jquery Traverse

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng jquery duyệt và tìm kiếm các phần tử HTML là như thế nào?

1. Jquery Traversing là gì

Jquery traversing có nghĩa là mình duyệt qua các phần tử trên website tìm kiếm và chọn ra phần tử mình muốn tìm. Sau đó mình chỉnh sửa màu sắc, xoá, thêm hoặc cập nhật nội dung trên phần tử đó.

Ví dụ như mình có trang HTML với cấu trúc DOM như sau:

position1

Trong đó

 • Thẻ div là cha của thẻ ul , nó là phần tử root trong DOM chứa đựng các thẻ con trong đó.
 • The ul là phần tử cha của thẻ li.
 • Thẻ li bên trái là cha của thẻ span. Nhưng là con của thẻ ul và cháu của thẻ div.

Như vậy khi ta dùng Jquery lấy được thẻ div (root), từ đó ta sẽ lấy được các phần tử HTML con và cháu của nó.

2. Jquery Traversing từ con lên cha

Jquery cung cấp 3 phương thức có thể lấy được phần tử cha từ phần tử con. Nghĩa là nếu ta đang ở phần tử con thì ta có thể lấy được phần tử cha ở trên nó.

 • Sử dụng phương thức parent() để lấy phần tử cha như sau:
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("span").parent();
});

Như vậy ta có thể lấy được thẻ cha chứa thẻ con là span.

 • Sử dụng phương thức parents() để lấy tất cả các phần tử cha.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("span").parents();
});
 • Sử dụng phương thức parentsUntil() để lấy hết tất cả phần tử cha mà nằm giữa 2 phần tử mà ta chọn. Ví dụ như ta muốn lấy tất cả phần tử cha nằm trong khoảng span và div.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("span").parentsUntil("div");
});;

3. Jquery Traversing từ cha xuống con

Ngoài phương pháp tìm kiếm từ con lên cha thì Jquery cũng hỗ trợ các tìm kiếm từ cha xuống con thông qua 2 phương thức.

 • Tìm kiếm con thông qua phương thức children() trả về tất cả các phần tử con có trong phần tử cha.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("div").children();
});

Chúng ta cũng có thể thêm tham số để lọc và tìm kiếm các phần tử con như sau. Ví dụ như anh muốn lấy tất cả phần tử p có class name tên là first.

1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("div").children("p.first");
});
 • Sử dụng phương thức find() để lấy tất cả các phần tử con.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("div").find("span");
});

Chúng ta cũng có thể lấy hết các phần tử con bằng cách sử dụng dấu * như sau:

1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("div").find("*");
});

4. Jquery Filter

Chúng ta có thể sử dụng filter (bộ lọc) để tìm ra các phần tử đầu tiên, cuối cùng hoặc phần tử theo một điều kiện nào đó.

 • Chúng ta sử dụng phương thức first() để tìm phần tử đầu tiên. Ví dụ lấy phần tử div đầu tiên.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("div").first();
});
 • Chúng ta sử dụng phương thức last để tìm phần tử cuối cùng. Ví dụ như tìm thẻ div cuối cùng.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("div").last();
});
 • Chúng ta sử dụng phương thức eq() để trả về phần tử tương ứng với vị trí index.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("p").eq(1);
});
 • Sử dụng phương thức not để trả về các phần tử không match (không đúng) với điều kiện mình đưa ra.
1
2
3
$(document).ready(function(){
 $("p").not(".intro");
});

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments