Sử dụng Factory Method trong lập trình java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, chủ đề hôm nay của anh sẽ bàn về Design Pattern Method Factory ? Khi nào chúng ta sẽ dùng nó trong lập trình.


1- Factory method là gì ?

Factory Method cho phép chúng ta tạo ra một đối tượng mà chúng ta không cần quan tâm nó được tạo ra như thế nào

2- Khi nào nên dùng Abstract Factory

  • Khi ta muốn tạo ra đối tượng lúc chương trình đang chạy (run time) mà ta chưa biết nó sẽ trả về đối tượng gì.
  • Khi các đối tượng được tạo ra có chung đặc điểm của lớp cha.
  • Che dấu đối tượng được tạo ra . Client chỉ dùng nhưng không quan tâm các đối tượng con sẽ tạo ra như thế nào.

3- Xem Video Factory Method


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments