Sử dụng Singleton Design Pattern

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, chủ đề hôm nay của anh sẽ bàn về Design PatternSingleton ? Khi nào chúng ta sẽ dùng nó trong lập trình.


1- Singleton Là gì ?

Singleton Pattern giúp chúng ta tạo ra một đối tượng duy nhất trong hệ thống. Ví dụ như anh muốn xây dựng đối tượng cache. Thì trong toàn bộ chương trình anh chỉ có một đối tượng đó chứa các giá trị. Các modules khác trong hệ thống có thể lấy giá trị này ra. Cho dù nhiều module cùng thao tác lấy giá trị từ cache , nhưng giá trị vẫn lấy ra và cập nhật đúng vì trong cả chương trình ta chỉ có 1 đối tượng cache duy nhất. Nó được dùng để chia sẻ với các modules mà gọi nó.

2- Khi nào nên dùng Singleton

  • Khi chúng ta muốn có một đối tượng duy nhất xuyên suốt ứng dụng.


3- Xem Video Singleton


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments