Sử dụng Strategy trong lập trình java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, chủ đề hôm nay của anh sẽ bàn về Design Pattern Method Factory ? Khi nào chúng ta sẽ dùng nó trong lập trình.


1- Strategy Pattern là gì ?

Chúng ta dùng Strategy Pattern để quản lý thuật toán , các mối quan hệ giữa các object trong ứng dụng.

2- Khi nào nên dùng Abstract Factory

Chúng ta sử dụng Strategy khi chúng ta muốn chọn một thuật toán cho một đối tượng cụ thể lúc runtime (chương trình đang chạy). Ví dụ như thuật toán thanh toán cho khi mua hàng online trên mạng. Chúng ta có thể thanh toán bằng thẻ visa hay master. Thì khi chương trình mình đang chạy nếu người dùng chọn visa thì mình sẽ dùng thuật toán tính tiền của visa để thanh toán. Như vậy ta wrap các thuật toán, các business thành một đối tượng và sử dụng nó.

3- Xem Video Strategy


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments