Sử dụng router trong reactjs

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về router trong reactjs.

1. Cài đặt react router

Cách đơn giản nhất để cài react-router là chạy command line sau đây

1
C:\Users\username\Desktop\reactApp>npm install react-router

2. Tạo các component

Trong ví dụ sau đây chúng ta sẽ tạo 4 component. Chúng ta sẽ sử dụng App component như một menu.

Chúng ta có 3 component Home, About, và Contact sẽ được hiển thị dựa vào Router thay đổi.

Chúng ta có file App.jsx như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { Router, Route, Link, browserHistory, IndexRoute } from 'react-router'

class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <ul>
      <li>Home</li>
      <li>About</li>
      <li>Contact</li>
      </ul>
      {this.props.children}
     </div>
   )
  }
}
export default App;

class Home extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h1>Home...</h1>
     </div>
   )
  }
}
export default Home;

class About extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h1>About...</h1>
     </div>
   )
  }
}
export default About;

class Contact extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h1>Contact...</h1>
     </div>
   )
  }
}
export default Contact;

3. Thêm Router

Chúng ta sử dụng thẻ Router để thực hiện việc navigate giữa các trang web như sau.

Chúng ta có file main.js

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ReactDOM.render((
  <Router history = {browserHistory}>
   <Route path = "/" component = {App}>
     <IndexRoute component = {Home} />
     <Route path = "home" component = {Home} />
     <Route path = "about" component = {About} />
     <Route path = "contact" component = {Contact} />
   </Route>
  </Router>
), document.getElementById('app'))

Khi ứng dụng web chạy chúng ta sẽ thấy được 3 cái link như sau. Click vào mỗi cái link sẽ cho kết quả trang web tương ứng

reactjs

4. Video Demo


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments