Sử dụng toán tử trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Khi lập trình web, bên cạnh sử dụng văn bản chúng ta sẽ cần dùng đến các kí tự, số học để dùng cho các phép toán học khác nhau như các phép tính, so sánh, logic và điều kiện. Để hỗ trợ các phép tính này, trong ngôn ngữ lập trình web JavaScript cung cấp cho chúng ta thuộc tính Toán tử.


Tiếp theo trong những chia sẻ dưới đây, anh sẽ giúp các bạn hiểu được toán tử trong JavaScript là gì? Và lần lượt hướng dẫn để các bạn sử dụng được các phép toán tử trong lập trình web bao gồm toán tử số học, toán gán, so sánh, toán tử logic và tam phân. Trong mỗi phép toán, anh có kèm theo ví dụ minh hoạ cụ thể, các bạn có thể tham khảo thêm để dễ dàng nắm bắt và áp dụng được vào thực hành hiệu quả hơn.

1. Toán tử là gì

Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript hỗ trợ các phép tính toán học, so sánh, logic và điều kiện giúp cho chúng ta thực hiện các tính toán.

2. Toán tử số số học

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, mod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var x = 5, y = 10, z = 15;

x + y; //returns 15

y - x; //returns 5

x * y; //returns 50

y / x; //returns 2

x % 2; //returns 1

x++; //returns 6

x--; //returns 4

3. Toán gán

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var x = 5, y = 10, z = 15;

x = y; //x would be 10

x += 1; //x would be 6

x -= 1; //x would be 4

x \*= 5; //x would be 25

x /= 5; //x would be 1

x %= 2; //x would be 1

4. Toán tử so sánh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
var a = 5, b = 10, c = "5";
var x = a;

a == c; // returns true

a === c; // returns false

a == x; // returns true

a != b; // returns true

a > b; // returns false

a < b; // returns true

a >= b; // returns false

a <= b; // returns true

a >= c; // returns true

a <= c; // returns true

5. Toán tử logic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var a = 5, b = 10;

(a != b) && (a < b); // returns true

(a > b) || (a == b); // returns false

(a < b) || (a == b); // returns true

!(a < b); // returns false

!(a > b); // returns true

6. Toán tử tam phân

1
2
3
4
var a = 10, b = 5;

var c = a > b? a : b; // value of c would be 10
var d = a > b? b : a; // value of d would be 5

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments