Sử dụng Function trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Khi lập trình web, đã bao giờ các bạn gặp phải tình huống, bạn phải gõ lại một đoạn code nào đó lặp đi lặp lại mỗi khi cần dùng đến và bạn cảm thấy mất thời gian và công sức của bạn. Vậy bạn đã từng thắc mắc rằng có cách nào để rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả cho quá trình lập trình web hơn không chưa?


Tin vui cho bạn là trong ngôn ngữ lập trình JavaScript có thuộc tính Function cho phép các bạn có thể đặt nhiều dòng code vào trong một function và sau đó có thể sử dụng nó nhiều lần khi cần. Cụ thể Function là gì? Và cách thao tác thuộc tính Function (hàm) với tham số và cách để trả về kết quả trong Function khi lập trình web như thế nào? Bài viết này sẽ trả lời những thắc mắc trên cho bạn.

1. Function là gì

Trong Javascript một function cho phép chúng ta đặt nhiều dòng code ở trong nó. Chúng ta phải đặt tên cho một function và sử dụng nó nhiều lần nếu mình cần.

Để định nghĩa một function trong Javascript chúng ta dùng từ khoá function

  • Cú pháp
1
2
3
4
5
6
7
8
//defining a function
function <function-name>()
{
    // code to be executed
};

//calling a function
<function-name>();
  • Ví dụ chúng ta định nghĩa 1 function về hiển thị thông báo.
1
2
3
4
5
function ShowMessage() {
    alert("Hello World!");
}

ShowMessage(); // chúng ta gọi function

2. Function với tham số

Chúng ta có thể thêm 1 hoặc nhiều tham số vào trong function. Chỗ nào gọi function thì thêm đối số vào. Ví dụ ta có function là hiển thị tên, khi đối số truyền vào là firstName và lastName như thế nào thì mình hiển thị thông báo chào cho người dùng.

1
2
3
4
5
6
function ShowMessage(firstName, lastName) {
    alert("Hello " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("Steve", "Jobs");
ShowMessage("Bill", "Gates");

3. Trả về kết quả trong function

Sau khi function làm việc có thể trả về hoặc không trả về kết quả. Để trả về kết quả chúng ta dùng từ khóa return như sau.

1
2
3
4
5
function Sum(val1, val2) {
    return val1 + val2;
};

var result = Sum(10,20); // returns 30

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments