Sử dụng vòng lặp trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Vòng lặp (Loop) được xem là một trong những kiến thức lập trình cơ bản mà lập trình viên cần nắm. Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác, trong JavaScript cũng sử dụng các vòng lặp for, while, do-while để nhằm giải quyết các vấn đề mắc phải trong những bài toán khi lập trình web. Những vòng lặp này sẽ được thực hiện lặp lại nhiều lần cho tới khi các điều kiện không còn thoả mãn nữa.

Vậy cách thao tác với vòng lặp (Loop) trong JavaScript có khác với các ngôn ngữ khác không? Trong bài viết này, anh sẽ lần lượt trình bày về vòng lặp for, while, do-while. Các bạn hãy cùng tìm hiểu đáp án cho câu hỏi trên thông qua những chia sẻ dưới đây của anh nhé.

1. Vòng lặp for là gì

Chúng ta sử dụng vòng lặp để thực hiện đi thực hiện lại những dòng code trong vòng lặp tới khi điều kiện không còn thoả mãn nữa.

 • Cú pháp
1
2
3
4
for(initializer; condition; iteration)
{
  // Code to be executed
}

Vòng lặp for cần 3 thành phần đó là

initializer : khởi tạo giá trị ban đầu condition : điều kiện kết thúc vòng lặp iteration : biến đếm vòng lặp có thể tăng lên hoặc giảm xuống

 • Ví dụ
1
2
3
4
for (var i = 0; i < 5; i++)
{
  console.log(i);
}

Trong vòng lặp loop 3 thành phần có thể không cần thiết khai báo, mình chỉ cần khai báo giá trị initializer trước khi vòng lặp chạy vẫn được. Nhưng cách này anh khuyên không nên dùng vì gây khó hiểu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
var arr = [10, 11, 12, 13, 14];
var i = 0;

for (; ;) {
  
  if (i >= 5)
  break;

  console.log(arr[i]);
    
  i++;
}

2. Vòng lặp while là gì

Vòng lặp While sẽ thực hiện các dòng code ở trong nó cho đến khi điều kiện không thỏa mãn. Khác với vòng lặp for ta biết trước số lần vòng lặp sẽ chạy còn vòng lặp while thì không biết trước.

 • Cú pháp
1
2
3
4
while(condition expression)
{
  //code ở đây
}
 • Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
var i =0;

while(i < 5)
{
  console.log(i);
  i++;
}

3. Vòng lặp do-while là gì

Cũng giống như vòng lặp while. Vòng lặp do-while chạy cho đến khi điều kiện không còn đúng nữa. Khác ở vòng lặp while ở chỗ do-while luôn luôn chạy 1 lần dù có điều kiện sai.

 • Cú pháp
1
2
3
do{
  //code to be executed
}while(condition expression)
 • Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
var i = 0;

do{
  
   alert(i);
  i++;

} while(i < 5)

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments