Giới thiệu

Giới thiệu nội dung bài viết

HTML ra đời đóng góp vai trò lớn vào sự phát triển của lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành lập trình web nói riêng, cũng như mang lại những giá trị ý nghĩa cho người dùng toàn cầu. Vậy HTML là gì? Cách sử dụng nó như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp người học lập trình web HTML giải đáp được những thắc mắc trên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thẻ HTML cơ bản trong lập trình web bao gồm thẻ title, base, link và style. Và hướng dẫn các bạn sử dụng HTML vào các dự án làm web cũng như cách thao tác với các cú pháp để khai báo thẻ HTML trong lập trình web trở nên hiệu quả hơn.

1. HTML là gì

Vào những thập niên 80 khi con người muốn chia sẻ tài liệu với nhau thì mình thường copy tài liệu như word hay excel vào usb sau đó đưa cho người khác mở lên. Cách này rất bất tiện vì mọi người không thể chia sẻ dữ liệu với nhau được. HTML ra đời giúp cho tài liệu được chia sẻ trực tuyến trên mạng. Nó giúp cho tài liệu của chúng ta được hiển thị một cách bắt mắt và có tổ chức, các tài liệu có thể link trực tiếp qua lại với nhau được. Cụ thể như các em thấy ngày nay HTML được dùng để định dạng ra các trang web, hiển thị nội dung một cách trực quan và rất tiện lợi.

2. Cú pháp khai báo thẻ HTML

HTML dùng để format lại dữ liệu hiển thị trên website. HTML cung cấp cho chúng ta những cú pháp chuẩn mà khi tuân thủ các cú pháp đó thì dữ liệu sẽ được hiển thị như chúng ta mong muốn. Cú pháp để khai báo một thẻ HTML như sau.

1
<Tên thẻ > Nội dung </ Đóng tên thẻ>
 • Ví dụ như ta muốn hiển thị một dòng chữ trên tài liệu. Thì trong HTML chúng ta sử dụng thẻ h1 như sau
1
<h1>This is a heading</h1>

Như vậy ta có thẻ mở HTML là < h1 > và thẻ đóng html là < \/h1 >

3. Các thẻ HTML cơ bản

 • Ví dụ ta có một file HTML như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>This is document title</title>
  </head>
	
  <body>
   <h1>This is a heading</h1>
   <p>Document content goes here.....</p>
  </body>
	
</html>
 • !Doctype html : Dòng này dùng để khai báo phiên bản HTML mà ta sử dụng. Khi khai báo như trên chúng ta thông báo là đang dùng phiên bản mới nhất là 5. Khi sử dụng phiên bản mới nhất của HTML thì chúng ta có thêm nhiều chức năng mới của HTML. HTML có rất nhiều phiên bản từ 1.0, 2.x, 3.x , 4.x và phiên bản mới nhất là 5.

 • html : Thẻ này dùng để khai báo bắt đầu một trang HTML. Nó bao gồm các thẻ head và body của tài liệu HTML

 • head : Sử dụng để ghi các thông tin về tài liệu HTML nó bao gồm các thể title và meta

 • title : Thẻ này dùng để đặt tên cho website

 • body : Hiển thị nội dung trang web bên trong thẻ body. Thẻ body chứa đựng nội dung của website

 • h1 : Hiển thị phần mở đầu của một tài liệu hoặc một đoạn văn bản.

 • p : Dùng để hiển thị một đoạn văn bản.

Như vậy ta thấy một trang HTML cơ bản phải có những phần trên. Tuỳ vào mỗi loại văn bản hiển thị mà chúng ta sẽ viết thêm code trong phần body với các thẻ mà HTML cung cấp cho mình.

4. Thẻ title

Thẻ title dùng để đặt tên cho website. Ví dụ như blog của anh mọi người sẽ thấy cái tab trên trình duyệt là học lập trình

 • Ví dụ ta có một file HTML như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Học lập trình</title>
  </head>

  <body>
   <p>Hello, World!</p>
  </body>

</html>

title1

5. Thẻ base

Thẻ base được sử dụng với mục đích tất cả các trang đường link trong website sẽ được nối thêm vào bởi url được khai báo trong thẻ base. Ví dụ ta có thể base là https://levunguyen.com và ta có trang about. Thì nó sẽ được nối lại là https://levunguyen.com/about.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>HTML Base Tag Example</title>
   <base href = "https://levunguyen.com/" />
  </head>

  <body>
   <img src = "/images/logo.png" alt = "Logo Image"/>
   <a href = "/html/index.htm" title = "HTML Tutorial"/>HTML Tutorial</a> 
  </body>

</html>
 • Kết quả ở trên ta sẽ có đường link là https://levunguyen.com/images/logo.png và https://levunguyen.com/html/index.htm

Thẻ link dùng để liên kết tài liệu HTML với những tài liệu bên ngoài hoặc các file liên quan bên ngoài. Trong ví dụ này ta sử dụng HTML liên kết với Css (CSS là công cụ để ta trang trí website đẹp hơn).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>HTML link Tag Example</title>
   <base href = "https://levunguyen.com/" />
   <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "/css/style.css">
  </head>
	
  <body>
   <p>Hello, World!</p>
  </body>
	
</html>

7. Thẻ Style

Chúng ta sử dụng thẻ style để trang trí cho website. Chúng ta có thể thay đổi, thêm màu sắc và website thông qua thẻ style.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>HTML style Tag Example</title>
   <base href = "https://levunguyen.com/" />
   
   <style type = "text/css">
     .myclass {
      background-color: #aaa;
      padding: 10px;
     }
   </style>
  </head>
	
  <body>
   <p class = "myclass">Hello, World!</p>
  </body>

</html>
 • Trong thẻ style chúng ta khai báo một class là .myclass. Trong class này ta nhóm các thuộc tính như màu sắc , padding.

 • Để sử dụng được myclass trong style thì trong thẻ p ta sử dụng thuộc tính class và giá trị là tên myclass mà ta định nghĩa trong style. Kết quả thẻ p sẽ có background là màu xám và padding 10px.

Trong các bài tiếp theo anh sẽ giới thiệu thêm các thẻ HTML để xây dựng nên một website.

8. Xem Demo Video

9. Thực hành online và source code

Sourcecode

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments