Sử dụng các thẻ cụm từ trong HTML

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng thẻ cụm từ là như thế nào?

1. Nhấn mạnh văn bản

Để nhấn mạnh một nội dung trong văn bản ta sử dụng thẻ em như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Emphasized Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses an <em>emphasized</em> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

phrase1

2. Highlight văn bản

Chúng ta sử dụng thẻ mark để làm highlight một từ hoặc nhiều từ như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Marked Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word has been <mark>marked</mark> with yellow</p>
  </body>
  
</html>

phrase2

3. In đậm văn bản

Chúng ta sử dụng thẻ strong để in đậm chữ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Strong Text Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following word uses a <strong>strong</strong> typeface.</p>
  </body>
  
</html>

phrase3

4. Gạch dưới văn bản

Chúng ta muốn gạch dưới một từ thì sử dụng thẻ abbr như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Text Abbreviation</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>My best friend's name is <abbr title = "Abhishek">Abhy</abbr>.</p>
  </body>
  
</html>

phrase4

5. Trích dẫn văn bản

Để trích dẫn một văn bản ở nơi khác vào trang web của mình chúng ta sử dụng thẻ blockquote như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Blockquote Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>The following description of XHTML is taken from the W3C Web site:</p>

   <blockquote>XHTML 1.0 is the W3C's first Recommendation for XHTML,following on 
     from earlier work on HTML 4.01, HTML 4.0, HTML 3.2 and HTML 2.0.</blockquote>
  </body>
  
</html>

phrase5

6. Nhúng source code của các ngôn ngữ vào html

Chúng ta có thể hiển thị code của các ngôn ngữ lên trang web bằng cách sử dụng thẻ code như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
  
  <head>
   <title>Computer Code Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <p>Regular text. <code>This is code.</code> Regular text.</p>
  </body>
  
</html>

7. Địa chỉ

Chúng ta sử dụng thẻ address để hiển thị địa chỉ như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
  
  <head>
   <title>Address Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <address>388A, Road No 22, Jubilee Hills - Hyderabad</address>
  </body>
  
</html>

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments