Docker Image

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về Docker Image . Trong Docker mọi thứ đều dựa trên image. Anh ví dụ như anh muốn cài mysql vào máy mình thì trước hết anh sẽ lên docker hub gõ lệnh docker run image của mysql về máy. Sau đó chạy lệnh để start mysql lên dựa vào image.

Nếu các em đã từng ghost win thì các em sẽ thấy chúng ta có 1 image của win. Sau đó chúng ta giải nén (bung) nó ra nhiều máy khác nhau. Khi giải nén xong thì tất cả các máy tính đều có chung 1 cấu hình.

1. Hiển thị các images có trong máy

Chúng ta sử dụng lệnh docker images để hiển thị các image có trong máy tính.

1
sudo docker images

Chúng ta sẽ thấy các images như sau:

reactjs

Trong đó :

  • Tag : Được sử dụng để đánh dấu phiên bản của image
  • Image Id : Định danh số của Image
  • Created : Ngày mà Image được tạo ra
  • Vỉtual size : Kích thước của image

2. Download Docker Images

Để download Image từ Docker Hub về máy ta sử dụng cú pháp lệnh docker run image.

1
docker run image 
  • Trong đó image là tên của Image mà chúng ta cần download về. Ví dụ như chúng ta muốn download ảnh hệ điều hành centos.
1
sudo docker run centos 

reactjs

3. Remove Docker Images

Để xoá Image có trong máy ta sử dụng lệnh docker rmi với cú pháp như sau:

1
docker rmi ImageID

Ví dụ như ta muốn xoá Image có Id là 7a86f8ffcb25

1
sudo docker rmi 7a86f8ffcb25 

reactjs

4. Trả về Images ID

Nếu chúng ta muốn trả về tất cả các Image Id có trong hệ thống thì chúng ta dùng command sau đây.

1
sudo docker images -q 

reactjs

5. Xem chi tiết Images

Chúng ta sử dụng docker inspect để xem chi tiết của một images. Ví dụ như chúng ta muốn xem chi tiết Image jenkins.

1
sudo docker inspect jenkins 

reactjs

6. Demo Video


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây

s