Quản lý Port

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về Quản lý Port . Trong Docker các container có thể chứa đựng nhiều ứng dụng. Ví dụ như ta có thể build container chứa cả java và mysql trong đó. Mỗi ứng dụng sẽ chạy các port khác nhau ví dụ như tomcat 8080 hoặc mysql 3306. Chính vì vậy mà chúng ta cần cấu hình port các ứng dụng trên Docker.

Trong ví dụ hôm nay mình sẽ cài đặt container có chứa ứng dụng Jenkins và cấu hình port cho nó

1. Đăng nhập vào Docker Hub

Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào Docker Hub

reactjs

2. Tìm ứng dụng Jenkins

Khi login vào màn hình chính của Docker Hub, chúng ta tìm ứng dụng jenkins thông qua việc search. Khi tìm thấy ứng dụng Jenkins chúng ta sẽ thấy lệnh pull jenkins về

reactjs

3. Pull Jenkins về máy mình

1
sudo docker pull jenkins 

reactjs

4. Docker Inspect

Để xem container sẽ export ra port bao nhiêu ta có thể dùng lệnh inspect để xem. Trong ví dụ này chúng ta sẽ inspect image jenkins xem nó là port bao nhiêu.

1
sudo docker inspect jenkins 

Chúng ta sẽ nhận được JSON

reactjs

Chúng ta nhận thấy trong JSON trả về có phần “ExposedPorts” chúng ta thấy 2 cổng là 8080 và 50000. Cổng 8080 là cổng để chạy jenkins (cổng dữ liệu) còn cổng 50000 là cổng control.

Để chạy Jenkins và map với cổng 8080 và 50000 thì khi chạy docker run ta thêm tham số -p . Tham số -p có nghĩa là cổng sẽ chạy.

1
sudo docker run -p 8080:8080 -p 50000:50000 jenkins 

Câu lệnh -p 8080:8080 dùng để map ứng dụng jenkins mình có thể truy cập thông qua cổng 8080.

Còn cổng -p 50000:50000 là cổng mình của container chứa jenkins

Chúng ta chạy ứng dụng jenkins ở trên trình duyệt qua cổng 8080 như sau

reactjs

5. Demo Video


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây

s