Docker Compose

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về Docker Compose . Thỉnh thoảng chúng ta muốn chạy nhiều container cùng một lúc như một service. Ví dụ như ta có ứng dụng chạy cần có Nginx và MySQL. Chúng ta có thể tạo ra một file mà khi chạy file này thì 2 dịch vụ (services) Nginx và MySQL sẽ chạy.

1. Cài đặt Docker Compose

Bước 1 : Chúng ta download các file cần thiết để cài đặt docker compose

1
2
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.10.0-rc2/dockercompose
   -$(uname -s) -$(uname -m)" -o /home/demo/docker-compose

Chúng ta sẽ cài đặt version 1.10.0-rc2 của docker compose và lưu nó trong thư mục /home/demo/docker-compose

Bước 2 : Chúng ta cấp quyền cho folder để có thể chạy được các file trong folder /home/demo/docker-compose

1
chmod +x /home/demo/docker-compose

Để xem được version của Docker compose chúng ta sử dụng lệnh

1
docker-compose version 

Ví dụ như sau

1
sudo ./docker-compose -version 

Mình sẽ nhận được thông tin về docker compose

reactjs

2. Tạo Docker Compose

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một file docker compose mà khi chạy file này chúng ta sẽ start 2 ứng dụng là Mysql và Nginx. Chúng ta sử dụng vim để tạo một docker compose như sau

1
sudo vim docker-compose.yml 

Tiếp đến chúng ta tạo nội dung

reactjs

Chúng ta chạy file docker command như sau

1
sudo ./docker-compose up 

Comand này sẽ đọc file docker-compose.yml mà ta tạo ở bước trên và build các container cho chúng ta. Nó sẽ download các Images cần thiết về máy và start containers.

reactjs

3. Demo Video


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây

s