Public Repository

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về Public Repository . Sau khi chúng ta đã có Image bây giờ chúng ta muốn chia sẻ cho các thành viên trong nhóm mình có thể dùng được thì ta sẽ đẩy Image của mình lên Repository trên mạng. Các thành viên trong nhóm mình có thể lấy về và chạy trên máy của họ.

Trong ví dụ hôm nay chúng ta sẽ đưa Image tên là myimagee version TAG là 0.1 trên máy của mình lên upload lên DockerHub để mọi người trong team lấy về.

reactjs

1. Login DockerHub

Đầu tiên chúng ta login vào docker hub ( https://hub.docker.com/) và tạo repository cho mình. Repository là nơi mình chứa đựng Image.

reactjs

2. Tạo Repository

Chúng ta đặt tên cho repository là demorep và click vào nút “Create Repository”

reactjs

Khi repository được tạo xong thì chạy lệnh pull để kết nối với repository

1
docker pull demousr/demorep

3. Tag Version

Chúng ta tag lại version cho myimage giống version trên docker hub.

1
sudo docker tag ab0c1d3744dd demousr/demorep:1.0

reactjs

4. Đẩy Image lên DockerHub

Login vào Docker Hub bằng terminal và cung cấp username và password giống như trên website

reactjs

Sau đó chúng ta sử dụng lệnh Push để đưa image lên repository tên demorep mà ta tạo trong bước 2.

1
sudo docker push demousr/demorep:1.0 

Chúng ta sẽ nhận được kết quả

reactjs

5. Kiểm tra Image trên DockerHub

Chúng ta vào lại trang Docker Hub và đi đến repository mà ta tạo ở bước 2. Chúng ta sẽ nhìn thấy Image của mình

reactjs

6. Lấy Image trên DockerHub

Để lấy Image về bất kỳ máy nào chúng ta sử dụng lệnh pull.

reactjs

7. Demo Video


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây

s