Sử dụng các phương thức HTTP trong lập trình web

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ giới thiệu với các bạn các loại phương thức http trong lập trình Spring.


1. Request là gì

Anh ví dụ như mình có cái website là tiki bán hàng. Khi mình vào trang web thì mình thấy tất cả các mặt hàng của niki hiện ra. Làm thế nào mà mình thấy được như vậy.

Đầu tiên khi mình vào trang chủ của tiki ví dụ https://tiki.vn khi đó trang web (client) sẽ gửi một yêu cầu (request) lên server để nói server là client cần những thông tin ở trang chủ. Khi server nắm được yêu cầu (request) của client thì nó sẽ trả lại thông tin tương ứng với yêu cầu của client.

Thông thường thì từ client gửi yêu cầu lên server sẽ có nhiều loại yêu cầu. Có khi là client yêu cầu danh sách các sản phẩm, có khi là yêu cầu thêm một sản phẩm, hoặc xoá một sản phẩm. Tuỳ vào mong muốn của client mà trong lập trình viên chúng ta có nhiều loại yêu cầu hỗ trợ khác nhau.

Sau đây là tổng hợp 9 loại yêu cần được sử dụng nhiều trong lập trình. Thông thường yêu cầu Get dùng để lấy thông tin. Post dùng để tạo/thêm mới. Put là để cập nhật thông tin và Delete dùng để xóa thông tin.

2. Tổng hợp các loại request

Có tất cả 9 loại request.

 1. GET: được sử dụng để lấy thông tin từ server theo URL đã cung cấp.
 2. HEAD: giống với GET nhưng response trả về không có body, chỉ có header.
 3. POST: gửi thông tin tới server thông qua các biểu mẫu http( ví dụ như đăng ký..).
 4. PUT: ghi đè tất cả thông tin của đối tượng với những gì được gửi lên.
 5. PATCH: ghi đè các thông tin được thay đổi của đối tượng.
 6. DELETE: xóa tài nguyên trên server.
 7. CONNECT: thiết lập một kết nối tới server theo URI.
 8. OPTIONS: mô tả các tùy chọn giao tiếp cho resource.
 9. TRACE: thực hiện một bài test loop - back theo đường dẫn đến resource.


3. Một số khái niệm khác

 • SAFE : một method được coi là safe khi nó không làm thay đổi trạng thái “state” của server. Nói cách khác, an toàn là chỉ đọc mà không làm thay đổi bất kỳ điều gì. Các method được coi là safe chỉ có: GET, HEAD và OPTIONS.
 • Unsafe: PUT, DELETE, POST và PATCH các method này có thể thay đổi trạng thái của server, nó có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin. -IDEMPOTENT : các method được coi là idempotent khi nó có thể thực hiện n + 1 lần mà vẫn trả lại 1 kết quả như ban đầu.

 • Một số lưu ý: header dài tối đa 8kb và cũng phụ thuộc cả vào trình duyệt, body thì limit của nó tùy trình duyệt. Url không dài quá 2 nghìn kí tự (ror).


4. GET VS POST

Một ứng dụng web được thiết kế theo restful thì get chỉ dùng để lấy dữ liệu và post chỉ dùng để đẩy dữ liệu lên. Một chút khác biệt dễ nhận thấy giữa phương thức getphương thức post là get thì không có body. Khi dùng get để truyền dữ liệu lên server chúng ta thấy rằng tất cả các parameter đều bị hiển thị trên url của request, xét về khía cạnh bảo mật thì điều này thật là tệ. Anh lấy ví dụ nếu mình dùng phương thức get để thực hiện công việc chuyển tiền từ tài khoản A sang tài khoản B. Thì thông tin số tài khoản sẽ được hiển thị trên trình duyệt (URL). Nếu vô tình có người đứng sau lưng mình thì họ hoàn toàn có thể thấy được các thông tin nhạy cảm trên và đánh cắp thông tin đó để phục vụ cho mục đích xấu.

Post thì khác, nó giấu parameters trong body và mã hóa chúng đi, ngăn cản các phần tử trung gian ăn cắp nội dung. Nhưng post chỉ có tính an toàn đối với client, còn với server thì lại khác.

Anh cũng lấy ví dụ chuyển tiền trên , nếu mình sử dụng phương thức post sẽ an toàn hơn vì thông tin tài khoản không hiển thị trên URL, mà nó nằm trong body. Người dùng không thấy được trên url nên không thể biết được là mình truyền dữ liệu gì

Thông thường chúng ta sử dụng phương thức get để lấy thông tin. Anh ví dụ như lấy danh sách sản phẩm điện thoại trên trang tiki.vn. Thì mình có thể dùng phương thức get và hiển thị thông tin trên trình duyệt như sau : https://tiki.vn/iphone10 hoặc https://tiki.vn/samsungA51. Như vậy chữ iphone10 hay samsungA51 không cần phải bảo mật cao, chủ yếu mình dùng nó để lấy thông tin tất cả các sản phẩm iphone10 và samsunga51 thôi.

Mình dùng phương thức post khi các thông tin truyền lên server có tính bảo mật.


5. POST/PUT/PATCH

 • Điểm khác biệt giữa phương thức postphương thức put đơn giản là put là idempotent còn post thì không, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi gửi một request post với cùng 1 nội dung 2 lần nhưng put thì không, nó luôn trả về kết quả như nhau.
 • Post: tạo mới.
 • Put: ghi đè(toàn bộ) hoặc tạo mới 1 resource.
 • Patch: cập một 1 phần của resource.


6. Kết luận

Tuỳ vào hành động mà client mong muốn là gì thì mình sẽ chọn phương thức cho đúng. Thông thường mình có thể dùng POST cho cả việc tạo mới, update, delete đều được nhưng không nên khuyến khích dùng. Post chỉ dùng cho tạo , Get dùng cho xem thông tin, PUT dùng cho cập nhật và Delete dùng cho việc xoá. Chỉ cần nắm được như vậy thì mình đã okie rồi.

7. Video Demo

8. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments