Sử dụng Service trong Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Angular Service là như thế nào?

1. Angular Service là gì

Angular Service là những đoạn code mà ta có thể sử dụng nhiều lần từ các component khác nhau. Nó có chức năng sử dụng lại. Những đoạn code này sẽ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể cho một ý định nào đó.

Chúng ta sử dụng service cho những mục đích:

 • Những nhiệm vụ độc lập của component như ghi log, gọi api từ bên ngoài vv.
 • Chia sẻ code logic hoặc data để các component có thể dùng chung.

Lợi thế của Service:

 • Dễ dàng thực hiện các việc test cho component và service.
 • Dễ dàng debugs khi có vấn đề.
 • Có thể được sử dụng lại ở nhiều module.

2. Tạo Service như thế nào

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một Service lấy tất cả các sản phẩm. Component sẽ gọi service để lấy kết quả và hiển thị lên template html.

 • Bước 1 : Tạo Model Product.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
export class Product { 
 
  constructor(productID:number,  name: string ,  price:number) {
    this.productID=productID;
    this.name=name;
    this.price=price;
  }
 
  productID:number ;
  name: string ;
  price:number;
 
}
 • Bước 2 : Tạo Product Service trả về mảng các Product.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import {Product} from './Product'
 
export class ProductService{
 
  public getProducts() {
 
    let products:Product[];
 
    products=[
      new Product(1,'Memory Card',500),
      new Product(1,'Pen Drive',750),
      new Product(1,'Power Bank',100)
    ]
 
    return products;        
  }
}
 • Bước 3 : Nhúng Service vào Component Product.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
import { Component } from '@angular/core';
 
import { ProductService } from './product.service';
import { Product } from './product';
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
})
 
export class AppComponent
{
 
  products:Product[];
  productService;
 
  constructor(){
   this.productService=new ProductService();
  }
 
  getProducts() {
   
   this.products=this.productService.getProducts();
  }
 
}
 • Bước 4 : Truyền dữ liệu từ Component sang cho template html.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<div class="container">
  <h1 class="heading"><strong>Services </strong>Demo</h1>
 
  <button type="button" (click)="getProducts()">Get Products</button>
 
   <div class='table-responsive'>
      <table class='table'>
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Name</th>
            <th>Price</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr *ngFor="let product of products;">
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
 
</div>

Chúng ta thấy ở ví dụ trên chúng ta nhúng Service vào component bằng cách:

1
this.productService=new ProductService();

Trong thực tế thì anh không làm như vậy vì nó có rất nhiều khuyết điểm:

 • Service product dính chặt vào component. Sau này có thay đổi ProductService chúng ta phải cập nhật code ở nhiều nơi, nhiều components mà đang sử dụng nó. Như vậy tính uyển chuyển sẽ không có.

 • Nếu anh muốn thay ProductService bằng một Service khác thì anh phải search trong tất cả component nơi sử dụng ProductService để thay đổi. Khả năng bảo trì rất khó.

 • Khó khăn trong việc test các chức năng của ProductService.

Những vấn đề này sẽ được giải quyết trong bài Dependency Injection.


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments