Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ web thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi HTMl & CSS & Bootstrap khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

1. Các câu hỏi dành cho Fresher HTML ứng tuyển vào công ty

 • Sự khác nhau giữa thẻ span và div ?
 • Character Encoding là gì ?
 • Làm thế nào để Highlight đoạn text trong HTML?
 • Mô tả mục đích sử dụng của thẻ header, article, section, footer trong HTML5 ?
 • Sự khác nhau của attribute và property là gì?

2. Các câu hỏi dành cho Middle HTML ứng tuyển vào công ty

 • Giải thích sự khác nhau giữa block và inline
 • Làm thế nào để một website thể hiện được nhiều loại ngôn ngữ.
 • Sự khác nhau giữa section và div là gì?
 • Một trang web có thể có nhiều header được không?
 • Mục đích của thuộc tính defer và async trong thẻ script là gì?
 • DOM là gì?
 • Sự khác nhau giữa XHTML và HTML là gì?
 • Giải thích localStorage và sessionStorage trong HTML5?
 • WebSQL là gì?
 • Phiên bản HTML5 có những gì mới?
 • Giải thích sự khác nhau giữa cookie, session và local storage
 • Web Worker là gì?

3. Các câu hỏi dành cho Fresher CSS ứng tuyển vào công ty

 • Giải thích khái niệm box model là gì?
 • Giải thích DOM và CSS làm việc với nhau như thế nào?
 • Sự khác nhau giữ ID và Class là gì ?
 • CSS Flexbox là gì?

4. Các câu hỏi dành cho Middle CSS ứng tuyển vào công ty

 • CSS selector là gì ?
 • CSS hoạt động như thế nào?
 • CSS preprocessor là gì?
 • Sự khác nhau SCSS và SaSS là gì?
 • Mixin là gì nó hoạt động như thế nào?
 • Sự khác nhau giữa “resetting” và normallizing trong css là gì?
 • Hệ thống Grid là gì trong CSS?
 • Responsive design là gì ?
 • Sự khác nhau related, fixed, absolute và statis trong position là gì?

5. Các câu hỏi dành cho Fresher React ứng tuyển vào công ty

 • Lợi ích của React là gì?
 • Sự khác nhau giữa Presentational component và Container component là gì?
 • Sự khác nhau giữa class component và funcational component là gì?
 • Sự khác nhau của state và props
 • Chúng ta gọi Ajax request ở đâu trong React Component?
 • Làm sao để truyền dữ liệu từ component cha xuống cho component con?
 • Component mount có nghĩa là gì?
 • Việc gì sẽ xảy ra nếu như ta gọi phương thức setState?
 • JSX là gì?
 • Fragement nghĩa là gì?
 • Stateful component là gì?

6. Các câu hỏi dành cho Middle React ứng tuyển vào công ty

 • Nêu các vòng đời của component trong React?
 • Sự khác nhau của createElement và cloneElement?
 • Tại sao dùng Fragment là tốt hơn container div?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments