Câu hỏi phỏng vấn HTML CSS Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ web thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi HTMl & CSS & Bootstrap khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp

 • Nêu các thẻ để tạo danh sách ?
 • Sự khác nhau giữa <ul> và <ol> ?”
 • Các thẻ tạo nên 1 table? Phân biệt th và td?
 • Phân biệt innerHTML và innerText?
 • CSS là gì?
 • Các cách nhúng CSS vào tài liệu html? Độ ưu tiên?
 • Phân biệt giữa bộ chọn class và bộ chọn id?
 • Trình bày mô hình hộp (box model) trong CSS?
 • Trình bày thuộc tính float, clear?
 • Thuộc tính position dùng để làm gì?
 • Phân biệt các giá trị: static, absolute, relative và fixed?”
 • Responsive Web Design là gì?
 • Làm thế nào để tạo 1 trang web responsive?
 • Bootstrap là gì?
 • Một số thành phần thông dụng ở Bootstrap?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments