Câu hỏi phỏng vấn Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ Javascript thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi javascript khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp

 • Phân biệt get và post
 • Mô tả thuật toán tìm kiếm 1 phần tử trong mảng bằng mã giả?
 • Mô tả thuật toán sắp xếp mảng số nguyên bằng mã giả?
 • Cách khai báo biến bằng từ khóa let và var khác nhau như thế nào ?. Phạm vi của biến?
 • Trong Javascript có bao nhiêu loại kiểu dữ liệu ?. Làm thế nào để xác định được biến có kiểu dữ liệu gì?
 • Các cách ép sang kiểu String trong Javascript?
 • Các cách tạo chuỗi chứa dấu nháy ?
 • NaN là gì? NaN === NaN có đúng không?Vì sao?
 • Toán tử ba ngôi là gì? Cú pháp?
 • Toán tử == và === khác và giống nhau như thế nào?
 • Phân biệt giữa 2 toán tử && và   trong JavaScript?
 • Các hàm dùng để tạo thông báo trong Javascript ?
 • Casting data type trong JS
 • Có bao nhiêu Statement control trong Java Script ?
 • So sánh sự khác nhau giữa if và switch case?.
 • Switch case so sánh == hay ===. Đặt ra trường hợp là so sánh bằng thì khi nào sử dụng if bậc thang? Khi nào sử dụng switch case
 • Các biểu thức và luồng thực thi của for. Nếu thiếu 1 hoặc tất cả các biểu thức thì vòng for sẽ chạy như thế nào?
 • So sánh giống và khác nhau giữa for, while và do..while
 • So sánh null và rỗng
 • Đặc điểm mảng một chiều trong Javascript
 • Các cách khởi tạo một mảng kiểu String trong JavaScript
 • Phân biệt push() và unshift()?
 • Phân biệt push() và pop()?
 • Phân biệt shift() và unshift()?
 • Phân biệt tham trị và tham chiếu trong Javascript
 • Phân biệt giữa Hàm có return và hàm không có return
 • So sánh break, continue và return
 • Lập trình hướng đối tượng là gì
 • Các đặc điểm trong Lập trình hướng đối tượng. Đưa ra 1 ví dụ 1 trong 4 tính chất.
 • Constructor là gì? Trong 1 class có nhiều hơn 1 contrustor được hay không?
 • Những phương thức nào cho phép tương tác với chuỗi
 • Các câu lệnh để vẽ 1 hình tròn. Giải thích từng câu lệnh?
 • Trình bày ý tưởng của 1 thuật toán bất kì?
 • Cho 1 bài toán liên quan đến ++ trước và ++ sau. Yêu cầu dự đoán kết quả, và tại sao lại có kết quả như vậy?
 • Các loại toán tử trong js? Cho biết độ ưu tiên của các toán tử trong một biểu thức?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments