Câu hỏi phỏng vấn trong lập trình jsp servlet

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ JSP & Servlet thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi java khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

 • Phân biệt Static web và Dynamic web?
 • Phân biệt 2 phương thức GET/POST.
 • Phân biệt request/response.
 • Phân biệt forward/redirect.
 • JSP là gì? Nói: “Về bản chất JSP cũng chính là Servlet” đúng hay sai? Giải thích? So sánh giống và khác nhau giữa JSP và Servlet?
 • JSTL là gì? Giới thiệu một số thẻ bạn đã sử dụng JSTL?
 • Trình bày kiến trúc MVC? Vai trò của các thành phần trong kiến trúc MVC?
 • Mô tả cách thực hiện tạo và lấy kết quả 1 câu query bất kỳ bằng JDBC?
 • Sự giống, khác nhau và ưu nhược điểm của MVC1 & MVC2?
 • Kỹ thuật sử dụng transaction bằng JDBC là như thế nào?
 • Các tính chất của Transaction?
 • Phương pháp gọi 1 SP ở JDBC?
 • Phân biệt Ant, Maven, Gradle?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments