Câu hỏi phỏng vấn trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ Java thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi java khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp

 • JAVA là gì ?
 • JDK, JRE, JVM là gì ?
 • Thông dịch, biên dịch khác nhau như thế nào ?
 • JAVA là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch ?
 • Các kiểu dữ liệu trong java, và giá trị mặc định khi khai báo ?
 • Có bao nhiêu lại mệnh đề if
 • So sánh if và switch-case
 • Khi nào dùng for, while, do-while ?
 • Phân biệt for-i và for-each
 • Khác nhau giữa while, do-while. Cho ví dụ khi nào dùng ?
 • Break, Continue có tác dụng gì trong mệnh đề lặp ?
 • Trình bày các cách khởi tạo một mảng trong JAVA ?
 • Phần tử của mảng có thể dùng kiểu dữ liệu nào, và có giá trị mặc định là gì ?
 • OOP là gì ?
 • Phân biệt class và object
 • Constructor là gì
 • Cách khai báo constructor và đặc điểm constructor trong JAVA
 • Phân biệt constructor và method
 • Tính bao đóng là gì ? Làm sao để thu được tính bao đóng trong java ?
 • Tham trị, tham chiếu
 • Từ khóa static dùng để làm gì ?
 • Ràng buộc khi sử dụng static
 • Các loại biến trong JAVA
 • Trình bày các loại access modifier, và phạm vi truy cập.
 • Kế thừa trong JAVA là gì ?
 • Lớp con kế thừa được những tài sản nào(thuộc tính, phương thức) của lớp cha ?
 • Lớp Object là gì
 • Khái niệm đa hình
 • Phân biệt Overloading và Overriding
 • Ép kiểu là gì ? các loại ép kiểu
 • Tính trừu tượng là gì ?
 • Phân biệt abstract class và abstract interface
 • So sánh Array và ArrayList
 • So sánh ArrayList và LinkedList
 • Set là gì, các lớp triển khai của Set
 • Generic là gì
 • Ưu điểm và hạn chế khi dùng generic ?
 • Stack là gì, các phương thức của stack ?
 • Queue là gì, các class triển khai của queue ?
 • Phương thức cơ bản của queue ?
 • So sánh Comparable và Comparator, khi nào dùng cái nào ?
 • Map là gì, các class triển khai
 • Cây nhị phân là gì
 • Trình bày các cách duyệt cây nhị phân.

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments