Câu hỏi phỏng vấn về TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong typescript thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi typescript khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

1. Câu hỏi phỏng vấn cho Fresher typescript

 • Sự khác nhau giữa TypeScript và JavaScript là gì?
 • Interface trong TS là gì?
 • Sự khác nhau class và interface trong TS?
 • Khi nào sử dụng interface? khi nào sử dụng class trong TS
 • Decorator trong TS là gì?
 • Getter và Setter trong TS viết như thế nào?
 • Làm sao để check null và undefine trong TS?
 • TS có hỗ trợ OOP ?
 • TS Map nghĩa là gì?

2. Câu hỏi phỏng vấn cho Middle typescript

 • Giải thích tại sao chúng ta sử dụng thuộc tính decorator trong TS?
 • Trong TS có các component nào ?
 • Các access modifier trong TS?
 • TS có hỗ trợ overloading không?
 • Làm thế nào để nhúng thư việc Javascript vào TS

3. Câu hỏi phỏng vấn cho Senior typescript

 • Sự khác nhau giữa interface và type là gì?
 • Làm thế nào để overload constructor trong TS?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments