Ép kiểu tường minh và ngầm định trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Khái niệm Ép kiểu trong ngôn ngữ lập trình Java được hiểu chính là việc bạn gán giá trị của một biến thuộc kiểu dữ này sang biến thuộc một kiểu dữ liệu khác. Thao tác này giúp bạn tạo ra một kiểu dữ liệu mới cùng với biến mới khác. Và không làm mất đi các biến thuộc các kiểu dữ liệu cũ đâu nhé, yên tâm sử dụng đi. Có thể nói, Ép kiểu thuộc một trong các kiến thức lập trình Java cơ bản các bạn cần nắm vững. Vì sao? Vì sau này khi viết chương trình Java các bạn sử dụng chúng rất nhiều. Video chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn tiếp cận với phần kiến thức Ép kiểu trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java với các nội dung bao gồm khái niệm chung về Ép kiểu là gì? Phân loại Ép kiểu? Mục đích của việc Ép kiểu? Cũng như đưa ra các ví dụ để bạn có thể áp dụng ngay vào thực hành. Từ đó giúp việc học các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java sẽ được ghi nhớ nhanh và lâu hơn.

  • Ép kiểu tường minh
  • Ép kiểu ngầm định

1. Video Demo

2. Source Code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments