Sử dụng kiểu Date trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Trong quá trình thao tác với các chương trình lập trình Java, chắc chắn không ít lần các bạn cần sử dụng đến kiểu Date Time. Để giúp các bạn có thể nắm kiến thức này và sử dụng chúng thuần thục vào trong lập trình. Bài viết hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn cách để hiển thị ngày tháng năm hay giờ phút giây hiện tại. Và cách thao tác để định dạng lại kiểu ngày tháng năm giờ phút giây trong các chương trình lập trình hướng đối tượng Java. Bài viết có kèm theo các ví dụ minh hoạ cách làm trong mỗi phần để các bạn thực hành theo và nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn.


1. Java Date trong lập trình Java là gì

Để hiển thị được ngày tháng năm chúng ta sử dụng java date để hiển thị cho người dùng.


2. Hiển thị ngày tháng năm hiện tại

 • Chúng ta import thư viện java.time.LocalDate, sau đó sử dụng phương thức now() để lấy giá trị hiện tại


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import java.time.LocalDate; // import the LocalDate class

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  LocalDate myObj = LocalDate.now(); // Create a date object
  System.out.println(myObj); // Display the current date
 }
}

}

3. Hiển thị giờ phút giây hiện tại

 • Chúng ta import thư viện LocalTime và sử dụng hàm now()
1
2
3
4
5
6
7
8
import java.time.LocalTime;

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  LocalTime myObj = LocalTime.now();
  System.out.println(myObj);
 }
}

4. Hiển thị ngày tháng năm giờ phút giây hiện tại

 • Chúng ta import thư viện LocalDateTime và sử dụng phương thức now
1
2
3
4
5
6
7
8
import java.time.LocalDateTime; // import the LocalDateTime class

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  LocalDateTime myObj = LocalDateTime.now();
  System.out.println(myObj);
 }
}

5. Định dạng lại kiểu ngày tháng năm giờ phút giây

 • Ở các nước Châu Âu và Mỹ họ thường sử dụng tháng trước ngày sau rồi đến năm. Ví dụ như ngày 15 tháng 1 năm 2020 được viết như sau 01/15/2020. Nhưng người Việt Nam mình sẽ ghi là 15/01/2020. Như vậy để định dạng được kiểu ngày tháng ta sử dụng thư viện DateTimeFormatter để giải quyết vấn đề trên. Chúng ta sử dụng hàm ofPattern để định nghĩa kiểu ngày tháng là ngày/tháng/năm. Nếu chúng ta muốn định nghĩa ngược lại là tháng ngày năm thì sẽ là MM-dd-yyyy. MM tượng trưng cho tháng, dd tượng trưng cho ngày, yyyy tượng trưng cho năm có 4 số. HH tượng trưng cho giờ, mm tượng trưng cho phút và ss tượng trưng cho giây.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
import java.time.LocalDateTime; // Import the LocalDateTime class
import java.time.format.DateTimeFormatter; // Import the DateTimeFormatter class

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  LocalDateTime myDateObj = LocalDateTime.now();
  System.out.println("Before formatting: " + myDateObj);
  DateTimeFormatter myFormatObj = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy HH:mm:ss");

  String formattedDate = myDateObj.format(myFormatObj);
  System.out.println("After formatting: " + formattedDate);
 }
}

6. Video Demo

7. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments