Phân biệt sự khác nhau giữa Array và ArrayList trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Trong các bài trước, anh đã giới thiệu về Array và ArrayList trong lập trình Java. Tuy nhiên để các bạn có thể phân biệt rõ ràng giữa 2 khái niệm này, cũng như để biết khi nào dùng Array, khi nào dùng ArrayList. Cách làm như thế nào để chuyển đổi qua lại giữa Array và ArrayList trong quá trình code các chương trình lập trình hướng đối tượng Java. Bài chia sẻ dưới đây kèm theo video code demo sẽ giúp các bạn hiểu được sự khác nhau giữa hai khái niệm này và áp dụng được vào thực hành lập trình Java.

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments