Mệnh đề If Else trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ về If Else trong lập trình Java. Trong bài viết về các loại toán tử trong lập trình bài trước phần toán tử so sánh. Dựa vào những điều kiện trên ta sẽ thực hiện những hành động khác nhau dựa trên kết quả so sánh.

Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java hỗ trợ ta các câu lệnh điều kiện. Mà điều kiện dựa vào các điều kiện mà ta đưa vào để thực hiện các yêu cầu của bài toán

 • If : kiểm tra nếu điều kiện đúng, ta thực hiện các câu lệnh trong khối lệnh if.
 • Else : kiểm tra điều kiện và thực hiện các khối lệnh ngược lại với điều kiện
 • Else If : tạo thêm một điều kiện mới nếu điều kiện trước đó là false
 • Switch : gồm nhiều điều kiện if và else

1. Mệnh đề If

 • Sử dụng if để thực hiện các dòng code bên trong nó nếu điều kiện là đúng
if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
}
int x = 20;
int y = 18;
if (x > y) {
 System.out.println("x is greater than y");
}

2. Mệnh đề Else

 • Sử dụng Else để thực thi các dòng code bên trong nó nếu điều kiện là sai
if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition is false
}
int time = 20;
if (time < 18) {
 System.out.println("Good day.");
} else {
 System.out.println("Good evening.");
}

3. Mệnh đề If Else

 • Dùng để thực hiện thêm một điều kiện mới nếu điều kiện trước đó là sai
if (condition1) {
 // block of code to be executed if condition1 is true
} else if (condition2) {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
}
int time = 22;
if (time < 10) {
 System.out.println("Good morning.");
} else if (time < 20) {
 System.out.println("Good day.");
} else {
 System.out.println("Good evening.");
}

4. Mệnh đề If Else thu gọn

variable = (condition) ? expressionTrue : expressionFalse;
 • Ví dụ thay vì viết như sau
int time = 20;
if (time < 18) {
 System.out.println("Good day.");
} else {
 System.out.println("Good evening.");
}
 • Chúng ta có thể viết gọn lại là
int time = 20;
String result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";

5. Video Demo

6. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments