Khai báo cú pháp trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cú pháp css là như thế nào?

1. Cú pháp CSS

Cú pháp của CSS được chia ra làm 3 phần

 • Phần 1 gọi là selector (bộ chọn) : Gồm các các thẻ HTML
 • Phần 2 gọi là thuộc tính : gồm các thuộc tính của thẻ HTML
 • Phần 3 gọi là giá trị : Giá trị sẽ được sử dụng.

syntax1

 • Ví dụ như ta muốn làm cho table có border là 1 px và có màu xám thì ta khai báo css như sau
1
  table { border :1px solid #C00; }
 • Trong đó table chính là selector
 • Border chính là thuộc tính
 • 1px solid #C00 chính là giá trị cho thuộc tính border

2. Bộ chọn thẻ HTML

 • Ví dụ như ta muốn tất cả thẻ h1 trong trong web phải có màu xanh dương. Ta khai báo như sau
1
2
3
h1 {
  color: #36CFFF; 
}
 • Như vậy selector (bộ chọn) trên được gọi là bộ chọn sử dụng các thẻ HTML như h1, table, ul, form v.v. Chúng ta áp dụng CSS trên các thẻ của HTML

3. Bộ chọn Class

Chúng ta có thể tạo ra bộ chọn bằng class với cách khai báo là .tên-class như sau. Ví dụ như ta tạo ra class là black

1
2
3
.black {
  color: #000000; 
}
 • Chúng ta có thể sử dụng bộ chọn class trong HTML như sau
1
2
3
<p class = "black">
  This para will be styled by the classes center and bold.
</p>

3. Bộ chọn ID

Cũng tương tự như class chúng ta có thể tạo ra bộ chọn bằng ID với cách khai báo #tên-id. Ví dụ như ta muốn tạo ra Id là black như sau

1
2
3
#black {
  color: #000000; 
}
 • Chúng ta có thể sử dụng bộ chọn class trong HTML như sau
1
2
3
<p id = "black">
  This para will be styled by the classes center and bold.
</p>

Sự khác nhau giữa bộ chọn class và id là Id có nghĩa là duy nhất. Chỉ áp dụng 1 phần tử trong web. Còn class thì nhiều phần tử trong web có thể dùng được.

4. Dấu * trong selector

Nếu chúng ta không muốn chọn một selector cụ thể thì ta có thể sử dụng dấu * có nghĩa là chọn toàn bộ các phần tử trong HTML.

1
2
3
* { 
  color: #000000; 
}

5. chọn selector con

Ví dụ như ta có thẻ HTML ul trong thẻ ul chứa đựng các thẻ em . Nhưng trong tài liệu HTML lại có nhiều thẻ em, mà ta chỉ muốn sử dụng em mà có cha là ul thôi thì ta dùng cách sau đây

1
2
3
ul em {
  color: #000000; 
} 

Như vậy màu #000000 chỉ được sử dụng cho em. Mà thẻ em đó được chứa đựng bên trong thẻ ul.

 • Ngoài ra để chọn selector con em ta có thể viết như sau
1
2
3
ul > em {
  color: #000000; 
} 

6. Bộ chọn là thuộc tính

Chúng ta có thể sử dụng bộ chọn trên thuộc tính của thẻ HTML. Ví dụ như trong một form chúng ta sẽ có nhiều input như text, password, hay textarea. Chúng ta chỉ muốn sử dụng CSS cho input kiểu text mà thôi. Thì chúng ta dùng cách sau

1
2
3
input[type = "text"] {
  color: #000000; 
}

7. Sử dụng nhiều css trong một style

Ví dụ như chúng ta muốn sử dụng nhiều loại giá trị như màu sắc, kích thướt, khoảng cách cho thẻ H1. Thì chúng ta có thể ghi nhiều dòng thuộc tính như sau

1
2
3
4
5
6
7
h1 {
  color: #36C;
  font-weight: normal;
  letter-spacing: .4em;
  margin-bottom: 1em;
  text-transform: lowercase;
}

8. Sử dụng css cho một nhóm selector

Ví dụ như ta có các thẻ H1, H2, H3 đều có chung thuộc tính là color #36, kích thướt font là 4m thì ta có thể nhóm chúng lại với nhau như sau.

1
2
3
4
5
6
7
h1, h2, h3 {
  color: #36C;
  font-weight: normal;
  letter-spacing: .4em;
  margin-bottom: 1em;
  text-transform: lowercase;
}
 • Hoặc chúng ta cũng có thể nhóm nhiều id hoặc class lại với nhau như sau
1
2
3
4
5
#content, #footer, #supplement {
  position: absolute;
  left: 510px;
  width: 200px;
}

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments