Sử dụng background trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Trong quá trình lập trình web CSS hay làm việc với các trang website. Để các trang web trở nên bắt mắt hơn với người dùng, ngôn ngữ lập trình web CSS được thiết kế cho phép người dùng có thể thay đổi định dạng nền (background).
Trong phạm vi bài viết này, anh sẽ trình bày về cách tạo background màu sắc hoặc background là hình ảnh bất kí nào đó chúng ta mong muốn hay cách để lặp lại background, thông qua các thuộc tính như background-color, background-image, background-repeat.
Tuy nhiên sau khi lựa chọn được kiểu background mong muốn, trong lập trình web cũng cần chú ý đến vị trí của background để đảm bảo trang web rõ ràng và cân đối. Vì vậy trong bài viết này anh cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cách canh chỉnh vị và fix cứng vị trí của background trong lập trình web CSS bằng cách sử dụng các thuộc tính background –position, background-attachment.
Hi vọng với những chia sẻ kèm các ví dụ minh hoạ hướng dẫn cụ thể ngay dưới đây sẽ giúp các bạn áp dụng được định dạng background vào lập trình web CSS một cách hiệu quả nhất.

1. Background về màu sắc

Chúng ta sử dụng background-color để làm màu nền.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "background-color:yellow;">
     This text has a yellow background color.
   </p>
  </body>
</html> 

background1

2. Background là ảnh

Chúng ta có thể sử dụng ảnh để làm background bằng cách sử dụng thuộc tính background-image

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url("/css/images/css.jpg");
      background-color: #cccccc;
     }
   </style>
  </head>
  
  <body>
   <h1>Hello World!</h1>
  </body>
<html>

background2

3. Lặp lại Background

Nếu ảnh trong background nhỏ hơn kích thước của website. Thì ta có thể lặp lại (repeat) cái ảnh background theo chiều ngang hoặc dọc.

Ví dụ để lặp lại hình ảnh ta sử dụng thuộc tính background-repeat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url("/css/images/css.jpg");
      background-repeat: repeat;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p>Le Vu Nguyen Blog</p>
  </body>
</html>

background3

 • Nếu muốn lặp lại theo chiều dọc ta sử dụng thuộc tính background-repeat: repeat-y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url("/css/images/css.jpg");
      background-repeat: repeat-y;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p>Le Vu Nguyen</p>
  </body>
</html>

background4

 • Nếu muốn lặp lại theo chiều ngang ta sử dụng thuộc tính background-repeat: repeat-x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url("/css/images/css.jpg");
      background-repeat: repeat-x;
     }
   </style>
  </head>
  
  <body>
   <p>Le Vu Nguyen</p>
  </body>
</html>

background5

4. Canh chỉnh vị trí Background

Ví dụ như anh muốn căn vị trí background ảnh cách bên lề trái 100 pixels thì anh sử dụng thuộc tính background-position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url("/css/images/css.jpg");
      background-position:100px;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p>Tutorials point</p>
  </body>
</html>
 • Ví dụ như anh muốn canh ảnh background bên trái 100 pixels và bên dưới 200 pixels thì anh làm như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url("/css/images/css.jpg");
      background-position:100px 200px;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p>Tutorials point</p>
  </body>
</html>

5. Fix cứng vị trí Background

Trong trường hợp trang web có nội dung dài thì sẽ xuất hiện thanh cuộn bên tay phải để mình có thể kéo lên kéo xuống xem nội dung. Nhưng anh mong muốn nội dụng có thể chạy lên chạy xuống nhưng ảnh background vẫn giữ nguyên vị trí. Lúc này anh muốn fix cứng vị ví của ảnh cho dù người dùng có kéo lên hoặc xuống. Anh sẽ sử dụng thuộc tính background-attachment như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url('/css/images/css.jpg');
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
  </body>
</html>

Trường hợp ngược lại nếu anh muốn background cũng cuộn theo nếu người dùng kéo thanh cuộn thì anh sử dụng như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <style>
     body {
      background-image: url('/css/images/css.jpg');
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed;
      background-attachment:scroll;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
   <p>The background-image is fixed. Try to scroll down the page.</p>
  </body>
</html>

6. Video Demo

7. Thực hành online và source code

Sourcecode

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments