Sử dụng Box Model trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Trong quá trình lập trình web, để thiết kế và điều chỉnh các phần tử của HTML vào đúng vị trí mà mình mong muốn. Các lập trình viên lúc này sẽ cần sử dụng đến thuộc tính Box Model trong CSS, Box Model gồm các thành phần là margin, border, padding và content sẽ bao bọc quanh các phần tử của HTML.


Để hiểu rõ hơn về Box Model là gì? Cũng như cách sử dụng Box Model trong lập trình web. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên. Đồng thời trong bài viết, anh cũng chia sẻ thêm cho các bạn về những lưu ý trong cách tính chiều cao và chiều rộng của thẻ HTML để các bạn tránh trường hợp nhầm lẫn rằng chỉ tính các phần tử HTML mà không nhớ rằng chúng còn được bao bọc bởi Box Model.

1. Box Model là gì

Tất cả các thành phần của HTML như thẻ button, p, div ect được bao bọc xung quanh một khối hộp (box). Hiểu được khái niệm của box model sẽ giúp chúng ta dễ dàng thiết kế và điều chỉnh các phần tử của HTML vào đúng vị trí mà mình mong muốn.

Bao bọc quanh các phần tử của HTML là box model với các thành phần của box model là: margin, border, padding, và content như sau

box-model

 • Content: Chính là nội dung bên trong, nơi mà chúng ta thấy chữ và hình ảnh của một phần tử HTML.
 • Padding: Chính là phần nằm giữa nội dung bên trong và border của box.
 • Border: Chính là đường viên xung quanh nội dung và padding.
 • Margin: Chính là khoảng cách của phần tử HTML so với các phần tử khác. Các này khác với Padding ở chỗ. Padding chỉ là khoảng cách nội dung bên trong phần tử HTML còn Margin là so sánh với các phần tử bên ngoài.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
 background-color: lightgrey;
 width: 300px;
 border: 15px solid green;
 padding: 50px;
 margin: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Demonstrating the Box Model</h2>

<p>The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of: borders, padding, margins, and the actual content.</p>

<div>This text is the content of the box. We have added a 50px padding, 20px margin and a 15px green border. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</div>

</body>
</html>

boxmodel1

 • Ta thấy border được viền bằng màu xanh lục với độ dày là 15px
 • Khoảng cách giữa border và đoạn text bên ngoài ở phía trên chính là margin 20px. Như vậy dùng margin để ta xác định khoảng cách thẻ div với thẻ bên ngoài div.
 • Ta thấy đoạn text This is the content nằm bên trong div và có khoảng cách với border là 50px thì đó chính là padding. Padding dùng để canh chỉnh nội dung bên trong 1 cái div.

2. Chiều cao và rộng của thẻ HTML

 • Ví dụ khi khai báo thẻ DIV sau
1
2
3
4
5
6
div {
 width: 320px;
 padding: 10px;
 border: 5px solid gray;
 margin: 0;
}
 • Sẽ có nhiều người nghĩ là chiều width của thẻ div là 320px. Vì thấy thuộc tính width: 320px. Điều này là sai vì như ta nói ở phần trên các phần tử HTML được bao bọc trong một cái gọi là box model. Trong Box model là có thêm phần padding, border. Chính vì vậy khi ta tính ra chiều rộng của một thẻ div thì ta phải cộng thêm chiều rộng của padding, border vào nữa.

 • Như vậy chiều rộng đúng sẽ là: 320px + 10px (padding trái) + 10px (padding phải) + 5 px (border trái) + 5px (border phải) = 350px.

3. Demo Video

4. Thực hành online và source code

Sourcecode

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments