Sử dụng Margin trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng margin là như thế nào?

1. Margin là gì

Chúng ta sử dụng thuộc tính margin để thiết lập khoảng cách giữa các phần tử trong HTML. Margin gồm có các giá trị như margin-bottom canh dưới, margin-top canh trên, margin-left canh trái, và margin-right canh phải

2. Thuộc tính Margin

Ví dụ như anh sẽ thiết lập 4 thuộc tính của margin cho đoạn văn bản như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "margin: 15px; border:1px solid black;">
     all four margins will be 15px
   </p>
   
   <p style = "margin:10px 2%; border:1px solid black;">
     top and bottom margin will be 10px, left and right margin will be 2% 
     of the total width of the document.
   </p>
   
   <p style = "margin: 10px 2% -10px; border:1px solid black;">
     top margin will be 10px, left and right margin will be 2% of the 
     total width of the document, bottom margin will be -10px
   </p>
   
   <p style = "margin: 10px 2% -10px auto; border:1px solid black;">
     top margin will be 10px, right margin will be 2% of the total 
     width of the document, bottom margin will be -10px, left margin 
     will be set by the browser
   </p>
  </body>
</html> 

margin1

2. Thuộc tính Margin bottom

Sử dụng để canh chỉnh ở phần dưới của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "margin-bottom: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified bottom margin
   </p>
   
   <p style = "margin-bottom: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified bottom margin in percent
   </p>
  </body>
</html> 

margin2

3. Thuộc tính Margin top

Sử dụng để canh chỉnh ở phần trên của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "margin-top: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified top margin
   </p>
   
   <p style = "margin-top: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified top margin in percent
   </p>
  </body>
</html>

margin3

4. Thuộc tính Margin left

Sử dụng để canh chỉnh ở phần bên trái của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "margin-left: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified left margin
   </p>
   
   <p style = "margin-left: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified top margin in percent
   </p>
  </body>
</html> 

margin4

5. Thuộc tính Margin right

Sử dụng để canh chỉnh ở phần bên phải của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "margin-right: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified right margin
   </p>
   <p style = "margin-right: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified right margin in percent
   </p>
  </body>
</html> 

margin5

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments