Sử dụng Margin trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Trong lập trình web CSS, để bố cục một trang web, đoạn văn cân đối và rõ ràng, giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn. CSS cung cấp thuộc tính margin để thiết lập được khoảng cách giữa các phần tử trong HTM. Trong đó bao gồm các giá trị như margin-bottom canh dưới, margin-top canh trên, margin-left canh trái và margin-right canh phải.
Trong các phần chia sẻ ngay dưới đây, anh sẽ lần lượt giới thiệu để các bạn hiểu được thuộc tính margin trong lập trình web CSS là gì? Các giá trị sử dụng trong thuộc tính này cũng như sẽ đi sâu vào hướng dẫn cụ thể cách làm của mỗi giá trị. Và trong mỗi giá trị như vậy anh sẽ kèm theo ví dụ minh hoạ cách thao tác cụ thể để bạn dễ dàng nắm bắt và áp dụng được vào quá trình thực hành, làm việc với các dự án lập trình web.

1. Margin là gì

Chúng ta sử dụng thuộc tính margin để thiết lập khoảng cách giữa các phần tử trong HTML. Margin gồm có các giá trị như margin-bottom canh dưới, margin-top canh trên, margin-left canh trái, và margin-right canh phải

2. Thuộc tính Margin

Ví dụ như anh sẽ thiết lập 4 thuộc tính của margin cho đoạn văn bản như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "margin: 15px; border:1px solid black;">
     all four margins will be 15px
   </p>
   
   <p style = "margin:10px 2%; border:1px solid black;">
     top and bottom margin will be 10px, left and right margin will be 2% 
     of the total width of the document.
   </p>
   
   <p style = "margin: 10px 2% -10px; border:1px solid black;">
     top margin will be 10px, left and right margin will be 2% of the 
     total width of the document, bottom margin will be -10px
   </p>
   
   <p style = "margin: 10px 2% -10px auto; border:1px solid black;">
     top margin will be 10px, right margin will be 2% of the total 
     width of the document, bottom margin will be -10px, left margin 
     will be set by the browser
   </p>
  </body>
</html> 

margin1

3. Thuộc tính Margin bottom

Sử dụng để canh chỉnh ở phần dưới của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "margin-bottom: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified bottom margin
   </p>
   
   <p style = "margin-bottom: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified bottom margin in percent
   </p>
  </body>
</html> 

margin2

4. Thuộc tính Margin top

Sử dụng để canh chỉnh ở phần trên của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "margin-top: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified top margin
   </p>
   
   <p style = "margin-top: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified top margin in percent
   </p>
  </body>
</html>

margin3

5. Thuộc tính Margin left

Sử dụng để canh chỉnh ở phần bên trái của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>

  <body>
   <p style = "margin-left: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified left margin
   </p>
   
   <p style = "margin-left: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified top margin in percent
   </p>
  </body>
</html> 

margin4

6. Thuộc tính Margin right

Sử dụng để canh chỉnh ở phần bên phải của phần tử web. Chúng ta có các giá trị là pixel hoặc %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "margin-right: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified right margin
   </p>
   <p style = "margin-right: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified right margin in percent
   </p>
  </body>
</html> 

margin5

7. Demo Video

8. Thực hành online và source code

Sourcecode

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments