Tạo dự án bằng gradle trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Gradle trong Spring.


1. Gradle là gì ?

Gradle là tool dùng để build các dự án Java. Cũng tương tự như Maven chúng ta sử dụng gradle để quản lý thư viện và build dự án. Hiện nay chúng ta có thể dùng Gradle để build các dự án về web, mobile.

2. Khai báo dependency trong Gradle

Để nhúng một thư viện vào dự án thì trong file build.gradle ta sử dụng đoạn mã sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'eclipse'
apply plugin: 'application'

mainClassName = 'hello.HelloWorld'

// tag::repositories[]
repositories {
  mavenCentral()
}
// end::repositories[]

// tag::jar[]
jar {
  baseName = 'gs-gradle'
  version = '0.1.0'
}
// end::jar[]

// tag::dependencies[]
sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8

dependencies {
  compile "joda-time:joda-time:2.2"
  testCompile "junit:junit:4.12"
}

Khác với Maven nó sử dụng XML để khai báo các dependency. Ở gradle chúng ta khai báo dạng như định dạng Json. Các thư viện sử dụng trong dự án được bỏ vào thẻ dependencies.


4. Video Demo

5. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments