Tạo dự án bằng gradle trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em,chủ để hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Gradle là gì ?


1. Gradle là gì ?

Gradle là tool dùng để build các dự án Java. Cũng tương tự như Maven chúng ta sử dụng gradle để quản lý thư viện và build dự án. Hiện nay chúng ta có thể dùng Gradle để build các dự án về web, mobile.

2. Khai báo dependency trong Gradle

Để nhúng một thư viện vào dự án thì trong file build.gradle ta sử dụng đoạn mã sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'eclipse'
apply plugin: 'application'

mainClassName = 'hello.HelloWorld'

// tag::repositories[]
repositories {
  mavenCentral()
}
// end::repositories[]

// tag::jar[]
jar {
  baseName = 'gs-gradle'
  version = '0.1.0'
}
// end::jar[]

// tag::dependencies[]
sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8

dependencies {
  compile "joda-time:joda-time:2.2"
  testCompile "junit:junit:4.12"
}

Khác với Maven nó sử dụng XML để khai báo các dependency. Ở gradle chúng ta khai báo dạng như định dạng Json. Các thư viện sử dụng trong dự án được bỏ vào thẻ dependecies


3. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments