Sử dụng Annotation Import trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ nói cách sử dụng Annotation Import để cấu hình cho dự án Spring.

1. Giới thiệu @Import Annotation

Chúng ta sử dụng Annotation Import khi muốn có một hoặc nhiều Class cấu hình sẽ được import (nhúng vào) Class.

2. Sử dụng import bằng XML

Ví dụ ta có file xml sau là web.xml. Trong file web.xml này ta muốn nhúng các file xml khác là spring-common.xml, spring-dao.xml và spring-beans.

Thì ta dùng thẻ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
 http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

 <import resource="common/spring-common.xml"/>
    <import resource="dao/spring-dao.xml"/>
    <import resource="beans/spring-beans.xml"/>
 
</beans>

3. Sử dụng import bằng annotation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
@Configuration
public class Common {

  @Bean
  public Share share() {
    return new Share();
  }
}

@Configuration
public class Dao {

  @Bean
  public Connection connect() {
    return new Connection();
  }
}


@Configuration
@Import(value = {Common.class,Dao.class } )
public class Web {

  @Bean
  public Page page() {
    return new Page();
  }
}

4. Video Demo

5. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments