Sử dụng Grid trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Grid là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website

1. Grid là gì

Grid là một hệ thống lưới nó chia trang web chúng ta thành 12 cột. Hầu hết các website sử dụng bootstrap đều sử dụng hệ thống lưới để làm layout cho trang web và bố trí các phần tử trong này. Hệ thống lưới giúp website trở nên responsive trên các thiết bị khác nhau.

Grid

2. Grid Class

Trong grid nó hỗ trợ cho chúng ta 5 loại class để hiển thị trên những thiết bị khác nhau tuỳ theo kích thướt.

 • .col- : sử dụng cho những thiết bị có kích thước chiều rộng nhỏ hơn 576px
 • .col-sm- : sử dụng cho những thiết bị có kích thước chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 576px
 • .col-md- : sử dụng cho những thiết bị có kích thước chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 768px
 • .col-lg- : sử dụng cho những thiết bị có kích thước chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 992px
 • .col-xl : sử dụng cho những thiết bị có kích thước chiều rộng lớn hơn 1200px

Ví dụ dưới đây là cách sử dụng class vào trong thẻ html.


1
2
3
4
<div class="row">
 <div class="col-sm-4"></div>
 <div class="col-sm-8"></div>
</div>

3 .Ví dụ cấu trúc hệ thống lưới Grid

Ví dụ dưới đây ta có 1 dòng gồm có 2 div trong đó, ta chia tỉ lệ là div 1 chiếm 3 cột và div 2 chiếm 9 cột như sau.


1
2
3
4
<div class="row">
 <div class="col-*-*"></div>
 <div class="col-*-*"></div>
</div>

Đầu tiên chúng ta tạo ra 1 dòng (<div class=”row” </div>). Sau đó chúng ta thêm các cột mà chúng ta mong muốn vào và nhớ tổng số cột chúng ta mong muốn là bằng 12.

Tiếp đến ta cấu hình col đầu tiên col-- . Dấu * thứ 1 là hiểun thị cho kích thướt màn hình chúng có thể là sm, md, lg or xl. Đấu * thứ 2 số lượng colum. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra 1 dòng có 12 cột hiển thị cho cho thiết bị lớn hơn 576px như sau

1
2
3
4
<div class="row">
 <div class="col-sm-3"></div>
 <div class="col-sm-9"></div>
</div>
 • Như vậy ta sẽ có div đầu tiên chiếm 3 cols và div thứ 2 chiếm 9 cols. (tổng số cột trong trong row là 12 cols)

 • Nếu như chúng ta để cho bootstrap tự quản lý layout thì ta không cần thêm số lượng cột vào. Lúc này bootstrap sẽ tự chia các div với kích thướt bằng nhau.


1
2
3
4
5
6
<!-- Or let Bootstrap automatically handle the layout -->
<div class="row">
 <div class="col-sm"></div>
 <div class="col-sm"></div>
 <div class="col-sm"></div>
</div>

Ở ví dụ trên bootstrap sẽ lấy 100% chia cho 3 div. Như vậy mỗi div sẽ có khoảng cách bằng nhau và chiếm 33.33%

Nếu như ta chi có 2 div thì bootstrap sẽ lấy 100% chia cho 2 mỗi div sẽ chiếm 50% như sau:


1
2
3
4
5
<!-- Or let Bootstrap automatically handle the layout -->
<div class="row">
 <div class="col"></div>
 <div class="col"></div>
</div>

4 .Chia tỉ lệ

 • Chúng ta muốn chi tỉ lệ 25% cho div 1 và 75% cho div 2 trên tất cả các thiết bị (mobile, desktop, tivi, ipad) ta cấu hình như sau.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 <div class="container-fluid">
 <div class="row">
  <div class="col-3 bg-success">
   <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  <div class="col-9 bg-warning">
   <p>Sed ut perspiciatis...</p>
  </div>
 </div>
</div> 

Như vậy div bg-success sẽ chiếm 25% (cái này là lấy 3/12 = 0.25). Còn div bg-warning sẽ là 75% (lấy 9/12 = 0.75)

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments