Sử dụng list trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về list là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website.

1. List trong Bootstrap 4

Để tạo được list trong web thì chúng ta sử dụng thẻ ul và class .list-group như sau

list1


1
2
3
4
5
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item">First item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul> 

2. Hightlight List trong Bootstrap 4

Để làm hightlight một phần tử trong list ta sử dụng class .active như sau.

list2


1
2
3
4
5
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item active">Active item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul> 

3. Liên kết trong list

Chúng ta có thể tạo ra một list (danh sách) và mỗi phần tử trong danh sách sẽ link tới một địa chỉ URL. Chúng ta sử dụng thẻ div thay cho thẻ ul


1
2
3
4
5
 <div class="list-group">
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">First item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Second item</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Third item</a>
</div> 

4. Disable các phần tử trong list

Chúng ta có thể làm mờ đi các phần tử trong list không cho người dùng bấm vào bằng cách sử thuộc tính disabled

list3


1
2
3
4
5
 <div class="list-group">
 <a href="#" class="list-group-item disabled">Disabled item</a>
 <a href="#" class="list-group-item disabled">Disabled item</a>
 <a href="#" class="list-group-item">Third item</a>
</div> 

5. Xoá border xung quanh các phần tử trong list

Để tạo 1 list không có border chúng ta sử dụng class .list-group-flush. Chúng sẽ xoá đi border và góc tròn xung quanh list


1
2
3
4
5
6
 <ul class="list-group list-group-flush">
 <li class="list-group-item">First item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
 <li class="list-group-item">Fourth item</li>
</ul> 

6. Hiển thị danh sách list theo chiều ngang

Nếu chúng ta muốn danh sách hiển thị theo chiều ngang màn hình thì chúng ta sử dụng class .list-group-horizontal trong .list-group như sau


1
2
3
4
5
6
 <ul class="list-group list-group-horizontal">
 <li class="list-group-item">First item</li>
 <li class="list-group-item">Second item</li>
 <li class="list-group-item">Third item</li>
 <li class="list-group-item">Fourth item</li>
</ul> 

7.Thêm màu sắc cho các phần tử

Chúng ta có thể sử dụng các class sau đây để tạo màu sách cho các phần tử trong list như : .list-group-item-success, list-group-item-secondary, list-group-item-info, list-group-item-warning, .list-group-item-danger, .list-group-item-primary, list-group-item-dark and list-group-item-light

list4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item list-group-item-success">Success item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-info">Info item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-light">Light item</li>
</ul> 

8. Thêm badges cho các phần tử

list5


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 <ul class="list-group">
 <li class="list-group-item list-group-item-success">Success item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-info">Info item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</li>
 <li class="list-group-item list-group-item-light">Light item</li>
</ul> 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments