Sử dụng card trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về card là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website.

1. Card trong Bootstrap

Card trong bootstrap làm một khung có border viền bên ngoài và nội dung bên trong được padding so với border. Một phần tử card bao gồm có header , footer, nội dung bên trong và màu sắc.

Ví dụ như chúng ta muốn tạo ra một hình Card như sau

card1

Để sử dụng card chúng ta dùng class .card và nội dung chúng ta sử dụng .card-body


1
2
3
<div class="card">
 <div class="card-body">Basic card</div>
</div>

2. Header và footer Card trong Bootstrap

Để sử dụng header và footer chúng ta dùng class .card-header và class .card-footer


1
2
3
4
5
<div class="card">
 <div class="card-header">Header</div>
 <div class="card-body">Content</div>
 <div class="card-footer">Footer</div>
</div>

3. Thêm backgroud màu cho Card

Để thêm màu nền cho card chúng ta sử dụng các class có sẳn như .bg-primary, .bg-success, .bg-info, .bg-warning, .bg-danger, .bg-secondary, .bg-dark và .bg-light


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<div class="container">
 <h2>Cards with Contextual Classes</h2>
 <div class="card">
  <div class="card-body">Basic card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-primary text-white">
  <div class="card-body">Primary card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-success text-white">
  <div class="card-body">Success card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-info text-white">
  <div class="card-body">Info card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-warning text-white">
  <div class="card-body">Warning card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-danger text-white">
  <div class="card-body">Danger card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-secondary text-white">
  <div class="card-body">Secondary card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-dark text-white">
  <div class="card-body">Dark card</div>
 </div>
 <br>
 <div class="card bg-light text-dark">
  <div class="card-body">Light card</div>
 </div>
</div>

4. Thêm title, text và link cho Card

 • Chúng ta có thể thêm title, chữ và link liên kết giống như hình sau cho card

card2


1
2
3
4
5
6
7
8
<div class="card">
 <div class="card-body">
  <h4 class="card-title">Card title</h4>
  <p class="card-text">Some example text. Some example text.</p>
  <a href="#" class="card-link">Card link</a>
  <a href="#" class="card-link">Another link</a>
 </div>
</div>

5. Thêm ảnh cho Card

Chúng ta thêm class .card-img-top hoặc .card-img-bottom trong thẻ img. Nên nhớ chúng ta nên thêm ảnh ở ngoài class .card-body để có kích thướt toàn màn hình

card1


1
2
3
4
5
6
7
8
<div class="card" style="width:400px">
 <img class="card-img-top" src="img_avatar1.png" alt="Card image">
 <div class="card-body">
  <h4 class="card-title">John Doe</h4>
  <p class="card-text">Some example text.</p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
 </div>
</div>

6. Thêm link cho toàn bộ Card

Chúng ta muốn click vào bất kỳ vị trí nào trên card cũng có thể dẫn đi một đường link khác chứ không phải nhất thiết click vào nút. Thì chúng ta dùng class .stretched-link khi đó chúng ta click vào bất kỳ vị trí nào trên card cũng được.


1
<a href="#" class="btn btn-primary stretched-link">See Profile</a>

7. Overlay ảnh cho Card

Chúng ta muốn ảnh đè lên trên text trong card như sau.

card3

Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng class .card-img-overlay


1
2
3
4
5
6
7
8
<div class="card" style="width:500px">
 <img class="card-img-top" src="img_avatar1.png" alt="Card image">
 <div class="card-img-overlay">
  <h4 class="card-title">John Doe</h4>
  <p class="card-text">Some example text.</p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
 </div>
</div>

8. Column cho Card

Để tạo được nhiều card như hình bên dưới giống như layout của pinterest thì ta sử dụng class .card-columns

card4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<div class="card-columns">
 <div class="card bg-primary">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-warning">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-success">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-danger">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-light">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the fifth card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-info">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the sixth card</p>
  </div>
 </div>
</div>

9. Card Desk

Chúng ta muốn tạo ra nhiều card có cùng kích thướt chiều cao và chiều rộng thì ta sử dụng class .card-deck

card5


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<div class="card-deck">
 <div class="card bg-primary">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-warning">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-success">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-danger">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
  </div>
 </div>
</div>

10. Card Group

Nó cũng tương tự như card desk nhưng sẽ không có khoảng cách trống giữa 2 cards. Chúng ta sử dụng class .card-group

card6


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<div class="card-group">
 <div class="card bg-primary">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-warning">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-success">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-danger">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
  </div>
 </div>
</div>

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments