Sử dụng mệnh đề điều kiện trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về câu điều kiện là như thế nào?

1. Câu điều kiện tử if-else

Cũng tương tự như Javascript. Câu lệnh if else trong Typescript cũng giống như cú pháp và cách sử dụng trong JS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
let x: number = 10, y = 20;

if (x > y) 
{
  console.log('x is greater than y.');
} 
else if (x < y)
{
  console.log('x is less than y.'); //This will be executed
}
else if (x == y) 
{
  console.log('x is equal to y');
}
 • Câu điều kiện tam phân.
1
2
3
let x: number = 10, y = 20;

x > y? console.log('x is greater than y.'): console.log('x is less than or equal to y.')

2. Câu điều kiện tử switch

Trong Typescript cũng tương tự cách dùng switch như trong Javascript hay Java.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
let day : number = 4;

switch (day) {
  case 0:
    console.log("It is a Sunday.");
    break;
  case 1:
    console.log("It is a Monday.");
    break;
  case 2:
    console.log("It is a Tuesday.");
    break;
  case 3:
    console.log("It is a Wednesday.");
    break;
  case 4:
    console.log("It is a Thursday.");
    break;
  case 5:
    console.log("It is a Friday.");
    break;
  case 6:
    console.log("It is a Saturday.");
    break;
  default:
    console.log("No such day exists!");
    break;
}
 • Trong Typescript chúng ta cũng có thể sử dụng expression trong điều kiện như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
let x = 10, y = 5;

switch (x-y) {
  case 0:
    console.log("Result: 0");
    break;
  case 5:
    console.log("Result: 5");
    break;
  case 10:
    console.log("Result: 10");
    break;
}


3. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments